Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

reserva.png

Reserves

 

Reserves

 

RESERVES

És recomanable reservar a través de la web CENTRAL DE RESERVES
En el moment de fer la reserva, La Central de Reserves demana una "paga i senyal" per persona i nit. 
Possibilitat d'obrir amb reserva fora de les dates marcades (consultar amb el refugi). 
Tel. refugi: +34 608 036 559

Per a més informació:
CENTRAL DE RESERVES
info@refusonline.com
Tel. +34 973 641 681

CALENDARI D'OBERTURA

TARIFES FEDERATS

Dormir: 16,00 €
Esmorzar: 8,00 €
Sopar: 19,00 €
Picnic: 11,00 €
MP: 43,00 €
MP + Picnic: 54,00 €
Dutxa calenta: 1,50 €

TARIFES S. ENTITAT

Dormir: 17,00 €
Esmorzar: 8,00 €
Sopar: 19,00 €
Picnic: 11,00 €
MP: 44,00 €
MP + Picnic: 55,00 €
Dutxa calenta: 1,50 €

TARIFES NORMALS

Dormir: 19,00 €
Esmorzar: 8,00 €
Sopar: 19,00 €
Picnic: 11,00 €
MP: 46,00 €
MP + Picnic: 57,00 €
Dutxa calenta: 1,50 €


 
 

COM ARRIBAR

Des del poble d'Arties, agafar la pista forestal asfaltada per la Vall de Valarties fins al pàrquing de Pont de Ressec. Caminar durant 2 hores fins al refugi.