Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

imatgeinici.png

Inici

 

Entre llacs i muntanyes...

Des de l'any 2.005, Josep Mohedano, guarda del Refugi Restanca i el seu equip, dona servei i tota la informació necessària per poder gaudir de la muntanya durant les temporades d'hivern i d'estiu. El refugi és propietat del Conselh Generau d'Aran i està situat a 2.010 m d'alçada.La població més propera és Arties.

 
 

CONTACTE

REFUGI RESTANCA
+34 608 036 559

REFUSONLINE
+34 973 641 681

RESERVES

Les reserves han de fer-se a través de la CENTRAL DE RESERVES

 

COM ARRIBAR

Des del poble d'Arties, agafar la pista forestal asfaltada per la Vall de Valarties fins al pàrquing de Pont de Ressec. Caminar durant 2 hores fins al refugi.